Default image

Kristīne Aļeksējeva

Uz spēles principiem balstīta mācīšanās

Daudziem jau ir pazīstams jēdziens spēliskošana (gamification), kas paredz, ka mācību procesā tiek ieviesti spēles elementi, lai sekmētu mācīšanos. Uz spēles principiem balstīta mācīšanās (gameful learning, USPBM) sper platu soli tālāk ne tikai iekļaujot spēles mācību procesā, bet visu mācību…

Item widget-area-1 not registered or doesn't have a view.php file.