Konkurss 4.-9. klašu skolēniem “Misija Jūra2030”

Ventspils Augsto tehnoloģiju parka izglītības telpa “Nākotnes klase” sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru izsludina konkursu 4.-9. klašu skolēniem ar iespēju balvās iegūt aizraujošus eksperimentu komplektus Baltijas jūras izzināšanai, bezmaksas “Nākotnes klases” izbraukuma nodarbību savā skolā un apmaksātu Latvijas zinātnes centru apmeklējumu.

Konkurss “Misija Jūra2030”, kas paredzēts 4.-9. klases skolēniem un norisināsies no 2022. gada 23. novembra līdz 16. decembrim, ir daļa no Latvijas valsts tēla stratēģijas, kuru īsteno Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Misijas mērķis ir veicināt Latvijas iesaisti starptautiski aktuālu problēmu risināšanā. Viena no šādām problēmām – tīra ūdens pieejamība.

Konkursa ietvaros skolēni savu pedagogu vadībā aicināti attīstīt pētnieciskās prasmes atbilstoši sava vecuma spējām, sagatavojot vienu video materiālu jebkādā pašu izvēlētā stilā un pavadošo aprakstu teksta formā par pētījumu, kas atbilst tematam “Kā iegūt tīru ūdeni mūsu apkārtnē”. Darba tapšanā jāiesaistās vismaz 70% klases skolēnu un vienam pedagogam. Skolēniem videomateriālā jādemonstrē spēja izvirzīt pētījuma mērķi, noteikt uzdevumus mērķa sasniegšanai, pētījuma datu ieguves un analīzes process, kā arī izdarītie secinājumi. Veicot pētījumu, svarīgi balstīties uz trim Latvijas tēla pamatvērtībām:

  • Jaunrade
  • Spēja savienot
  • Elastīgums un adaptēšanās spēja

Dalībniekiem iespējams pretendēt uz plašu balvu fondu, kas ietver gan apmaksātu Latvijas zinātnes centru apmeklējumu, gan “Nākotnes klases” ekspertu vadītu izbraukuma nodarbību, gan eksperimentu komplektus visai klasei. Kopumā tiks apbalvotas 35 klašu komandas, no kurām lielāko punktu skaitu ieguvusī klase saņems visplašāko balvu grozu.

Dalībnieku iesniegtos darbus vērtēs kompetenta žūrija četru cilvēku sastāvā, kā arī tiks organizēts sabiedrības balsojums par skatītāju simpātiju balvas piešķiršanu. Kritēriji, pēc kādiem tiks vērtēti darbi, precīzi aprakstīti konkursa Nolikumā. Visi dalībnieki aicināti iepazīties ar Nolikumu, lai spētu sagatavot konkursa prasībām visatbilstošākos darbus.

Konkursa darbus dalībnieki aicināti iesūtīt e-pastā, rakstot uz nakotnesklase@vhtp.lv līdz 2022. gada 16. decembrim plkst. 23.59, pie temata norādot “Konkursam Misija Jūra2030”. Informācija par konkursa norisi un aktualitātēm tiks publicēta konkursa organizatora “Nākotnes klase” un misijas “Jūra 2030” virzītāja LIAA sociālajos tīklos.

One comment

Leave a Reply

Item widget-area-1 not registered or doesn't have a view.php file.