Fractions

Vidējā mazumtirgotāju cena:

Rīks, ar kura palīdzību skolēni var apgūt daļskaitļus. Iespējams izvēlēties vairākus attēlošanas veidus – stabiņus un apļus, kā arī izvēlēties saucēju to 1 līdz 100.