Kahoot!

Vidējā mazumtirgotāju cena:

Kahoot platforma paredzēta testu veidošanai un pildīšanai. Izglītībā to var izmantot ātram temata apkopojumam/
atkārtošanai un skolēnu aptaujāšanai. Platformā ērti veidot testus ar vairākiem atbilžu variantiem, taču pieejami
arī atvērtie jautājumi un rīki interaktīvu prezentāciju veidošanai. Kahoot izmanto spēļu elementus, kā punktu
piešķiršana par pareizām atbildēm un līderu pjedestāla attēlošana spēles beigās. Platformā pieejami arī gatavi
testi, ko lietotāji var izmantot.

Item widget-area-1 not registered or doesn't have a view.php file.