Shapes 3D – Geometry Learning

Vidējā mazumtirgotāju cena:

Lietotne paredzēta, lai skolēni varētu apgūt telpiskus ķermeņus, to izklājumus un no kā tie sastāv. Ar dažādām krāsām iespējams izcelt šķautnes, skaldnes un virsotnes. Lai iegūtu labāku priekšstatu par telpiskām figūrām, lietotne piedāvā tās ielikt apkārtējā vidē ar papildinātās realitātes (AR) starpniecību.

Item widget-area-1 not registered or doesn't have a view.php file.