Word Wall

Vidējā mazumtirgotāju cena:

Programma, ar kuru skolotājs var veidot savus mācību materiālus dažādu spēļu formātā. Skolotājs var izvēlēties
no piedāvātajām veidnēm, ievadīt jautājumu un atbilžu variantus un dot skolēniem spēlēt tiešsaistē vai drukātā
formātā.