Latvijā radīts jauns digitāls mācību līdzeklis Pratne.lv

Uzņēmums SIA “TechGym” laidis klajā jaunu risinājumu izglītībai – digitālu darba burtnīcu Pratne.lv, kas pieejama ikvienai Latvijas skolai, skolotājam, skolēnam un skolēna vecākam. Pratne.lv pieejama interneta pārlūkā vietnē www.pratne.lv un kā mobilā lietotne “Pratne” Android un iOS viedtālruņiem un planšetdatoriem.

Šī gada 30. novembrī noslēdzies projekts “Pratne.lv – jaunāko skolas vecuma bērnu izglītībai”, kura ietvaros izstrādāts jauns digitāls mācību un metodiskais līdzeklis Pratne.lv ar Skola2030 vadlīnijām atbilstošu mācību saturu. Šobrīd rīkā pieejamas darba lapas 1.-3. klases matemātikas prasmju apguvei, bet jau tuvākajā laikā tas tiks papildināts ar praktizējošu pedagogu veidotām darba lapām STEM jomu apguvei vidusskolas līmenī. Jaunais mācību līdzeklis paredzēts ērtai interaktīvu darba lapu izveidei un pildīšanai digitāli. Pratne.lv būs gan lielisks atbalsts attālinātās mācībās, gan skolēniem saistošs klātienes mācību papildinājums.

Digitālais rīks jau pieejams tiešsaistē, vietnē www.pratne.lv, un lejupielādei Google Play un Apple Store veikalos, izmantošanai mobilajās viedierīcēs – telefonos un planšetdatoros. Reģistrēšanās un autorizācija iespējama ar e-klases lietotāja datiem. Skolotājs izveido savu vai izvēlas gatavu interaktīvu darba lapu, uzdod skolēniem, saņem skolēnu atbildes un apstiprina automātiski piešķirto vērtējumu. Skolēnam un skolēna vecākam pieejama aktuālā darba lapa ar tajā iekļautajiem uzdevumiem.

Skolotājiem un skolām ir iespēja pieteikties Pratne.lv bezmaksas izmēģinājuma versijai, dodoties uz Pratne.lv interneta vietni, vai rakstot uz pratne@techgym.eu. Izmēģinājuma laikā pieejama pilna funkcionalitāte, bezmaksas saturs, iespēja pašiem veidot savas darba lapas, uzdot tās skolēniem un sinhronizēt skolēna iegūto vērtējumu ar e-klase žurnālu. Tuvākajā laikā rīks tiks papildināts ar plašām statistikas iegūšanas iespējām, veidojot pārskatus par individuālo skolēna sniegumu darba lapu pildīšanā, kā arī klases, skolas vai reģiona kontekstā.   Skolotājiem, reģistrējoties ar e-pastu, iespēja ārpus sava tiešā darba laika veidotās darba lapas ievietot Pratne.lv veikalā par paša izvēlētu cenu un pelnīt! Pratne.lv tiks papildināta arī ar dažādiem papildu moduļiem plašākai mācību procesa digitalizācijai.

Projektu Nr. 8.3.1.2/19/A/016 “Pratne.lv – jaunāko skolas vecuma bērnu izglītībai” īstenoja SIA “TechGym” ar projekta partneriem-pilotskolām Ventspils 4. vidusskolu, Ķekavas vidusskolu un Valmieras Pārgaujas sākumskolu.

Projekts īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.2. pasākuma “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas mērķa “Nodrošināt digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādi jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 106 334.74 EUR, kur programmas līdzfinansējums ir 74 434,32, bet pašu līdzfinansējums ir 31 900,42 EUR.

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli un Eiropas Sociālais fonds neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Atstāt komentāru

Item widget-area-1 not registered or doesn't have a view.php file.