Mācību stundas plāns skolēnu aktīvai iesaistei

Mācību stundas plānošana, domājot par skolēnu aktīvu iesaisti, šķiet teju neiespējama bez mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām, vai ne? Vai arī jūs reizēm pārņem sajūta, ka piedāvātās digitālās un tehnoloģiskās iespējas pārspēj mūsu prasmes un izpratni par to lietojumu? Lūk, tāda ir nākotnes izglītība nākotnes skolotājam – mērķtiecīgi plānot, inovatīvi vadīt un reflektēt par sasniedzamo rezultātu.

Vai ir viegli plānot mācību stundu, kurā skolēni aktīvi iesaistīsies un prognozēt veiksmīgu tās gaitu? Tas šķiet viens no lielākajiem izaicinājumiem skolotāja darbā ik dienu. Tomēr, tāpat kā jebkurai dienai, kuru mēs uzsākam, tā arī katrai mācību stundai vai aktivitātei, kuru plānojam, ir sava struktūra un notikumu gaita soli pa solim.

  1. solis. Sasniedzamais rezultāts – mērķis, kuru vēlos sasniegt vai īstenot.
  2. solis. Aktivitātes un jēgpilni uzdevumi, kas palīdz sasniegt rezultātu.
  3. solis. Atgriezeniskā saite kā atbalsts sava darba pilnveidei.

Laika gaitā ir mainījušies uzskati un pieņēmumi par to, kā darbojas cilvēka prāts, kā mūs ietekmē tehnoloģijas un kā attīstās izglītības nozare kopumā. Līdzās šiem uzskatiem un pieņēmumiem, pedagoģiskā pieeja un metodes iegūst citu nokrāsu. Sākotnēji ar izglītības tehnoloģijām tika saistītas ierīces kādu darbību automatizēšanai (kalkulators, magnetafons, dators u.c.), savukārt mūsdienās šis jēdziens vairāk tiek attiecināms uz tehnoloģiju bagātinātu mācīšanos. Tas nozīmē, ka tehnoloģijas un to risinājumi tiek izmantoti, lai nodrošinātu piekļuvi mācību saturam un sekmētu jaunu zināšanu apguvi. Šādu pieeju nodrošina un īsteno Nākotnes klases sniegtās iespējas. Mijiedarbība klasē rosina aktīvi iesaistīties un piedalīties mācību procesā, īstenojot spēlēs un interakcijā balstītu mācīšanos.

Vai jūs arī māc pārdomas, kāpēc mums tas viss ir vajadzīgs? Tehnoloģiju izmantošana veicina paradigmas maiņu izglītībā un nodrošina mūsu bērniem mācīšanās vides daudzveidību. Pieejamais rīku un platformu klāsts Nākotnes klasē atbalsta skolēnus ceļā uz padziļinātu izpratni par apkārtējās vides norisēm. Mēs varam vērot zvaigznes un zvaigznājus interaktīvā veidā jebkurā diennakts laikā, pētīt Zemes garozu, Saules sistēmu vai veikt dārgus un bīstamus eksperimentus dzīvībai drošā veidā, kas tradicionālajā mācību pieejā varētu šķist teju neiespējami ierobežoto resursu dēļ. Nākotnes klasē tradicionālās mācību grāmatās sniegtā informācija tiek papildināta trīsdimensionālā mācību vidē, nodrošinot ikviena skolēna aktīvu iesaisti jaunu zināšanu un prasmju apguvē.

Lūk, neliels piemērs mācību plāna sastādīšanai:

Nākotnes klase – nākotnes skolotājiem!

Undīne Priedoliņa, Latvijas Universitātes PPMF maģistra studiju programmas studente “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai”

Atstāt komentāru

Item widget-area-1 not registered or doesn't have a view.php file.