GeoGebra Graphing Calculator

Vidējā mazumtirgotāju cena:

Geogebra Graphing Calculator lietotnē ir viegli attēlot funkcijas un vienādojumus divās dimensijās. Šajā lietotnē
pieejamas grafika funkcijas, polārās un parametriskās līknes, īpašie funkciju punkti (saknes, minimālā vērtība,
maksimālā vērtība, krustpunkti), regresija.

Item widget-area-1 not registered or doesn't have a view.php file.