IXL

Vidējā mazumtirgotāju cena:

Lietotne piedāvā apgūt vairākus mācību priekšmetus kā matemātika, angļu un spāņu valodas. Matemātikas sadaļā tēmas tiek apskatītas atsevišķi ar pieejamiem uzdevumiem, kad tēma apgūta. Šī lietotne arī piedāvā detalizētus paskaidrojumus pie katras tēmas, lai palīdzētu skolēniem apgūt jauno vielu.

Item widget-area-1 not registered or doesn't have a view.php file.