Zoom

Vidējā mazumtirgotāju cena:

Zoom ir tiešsaistes video telekonferenču programmatūra, kas ļauj vienlaikus piedalīties līdz 100 dalībniekiem ar
40 minūšu laika ierobežojumu (bezmaksas versijā). Šī programmatūra piedāvā dažādus palīgrīkus interaktivitātes
nodrošināšanai videokonferenču laikā, kā, iespēju pacelt roku, reaģēt ar emocijzīmēm, uzdot dalībniekiem
jautājumu aptaujas veidā, koplietot ekrānu, sadalīt dalībniekus mazākās grupās un nošķirt dažādās istabās
(breakour rooms), ierakstīt videokonferenci.

Item widget-area-1 not registered or doesn't have a view.php file.