Birka NextGenEU

Izglītības tehnoloģiju aktualitātes Latvijā un pasaulē

Jēdzienam “izglītības tehnoloģijas” jeb EdTech (no angļu val. – education technology) var atbilst jebkura mācību un zināšanu apguves procesā izmantota tehnoloģija. EdTech var iedalīt septiņās kategorijās – satura radīšanas un prezentēšanas rīki, komunikācijas rīki, sadarbības, interaktivitātes un spēliskošanas rīki, pašvadītās…

Item widget-area-1 not registered or doesn't have a view.php file.